Nieuws

2,25 miljoen euro van Postcode Loterij voor Provinciale Milieufederaties
De twaalf Provinciale Milieufederaties hebben vorige week van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van 2,25 miljoen euro ontvangen. De cheque werd overhandigd tijdens het Goed Geld Gala 2010. Op dit bijzondere gala werd de verdeling van de opbrengsten voor goede doelen uit 2009 bekendgemaakt. In totaal verdeelde de Postcode Loterij 256 miljoen euro onder haar goede doelen ? een groei van vijf procent ten opzichte van 2008.
02-03-2010

Organiseer een energiecafé en maak kans op een wasmachine!
De Milieufederatie Limburg, coördinator van het Klimaatstraatfeest in de provincie Limburg, is op zoek naar inwoners die samen met hun buren een energiecafé willen organiseren.
01-03-2010

Reserveer een voorlichtingsbijeenkomst, excursie of wandeling!
Vanaf 1 februari jl. is het mogelijk om via de website van de Milieufederatie Limburg een voorlichtingsactiviteit, wandeling of excursie te boeken. Groepen kunnen via het boekingsformulier op de website een reservering maken voor onder meer een wandeling of excursie naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
03-02-2010

Controle op kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende
De provincie Limburg ziet onvoldoende toe op een goede uitvoering van de compensatie van de aangetaste beschermde natuur. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van de natuurcompensatie in Limburg. De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport op 15 december jongstleden aangeboden aan Provinciale Staten.
02-02-2010

MIlieufederatie steunt de kilometerheffing
Momenteel is er veel te doen om de kilometerheffing. De MIlieufederatie Limburg is voorstander van invoering van de kilometerprijs, want deze zorgt voor minder autokilometers en dus minder files. Dat is goed voor de bereikbaarheid in Nederland, de leefomgeving van mensen en voor het klimaat. Bovendien gaan autorijders die weinig kilometers maken (<20.000 km) minder betalen.
26-01-2010

Informatieavond wind- en zonne-energie in Roermond
De Milieufederatie Limburg organiseert op donderdagavond 4 maart aanstaande een voor iedereen toegankelijke informatieavond over de thema's wind- en zonne-energie in Limburg. Deelname is gratis. Het enige wat je moet doen is je aanmelden vóór 23 februari 2010.
25-01-2010

Groene Peiler: Mondiale milieuproblemen baren meeste zorgen
Energieopwekking, klimaatverandering en aantasting van het landschap zijn de belangrijkste onderwerpen als het gaat om natuur en milieu. Zo blijkt uit een enquete van de Provinciale Milieufederaties. In totaal vulden 2.186 Groene Peilerleden en nieuwsbrieflezers de vragenlijst in.
25-01-2010

Win een boek: Recreatie en Landschap 1900-2009
Sinds ruim een eeuw bemoeien natuurbeschermers, beleidsmakers, ontwerpers, recreatieonderzoekers en andere experts zich met de manier waarop mensen hun vrije tijd doorbrengen in het landelijk gebied.
20-01-2010

Doe mee aan de Tuinvogeltelling op 23 en 24 januari
Iedereen kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling en zo meehelpen om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels. Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse grootse evenement in het weekend van 23 en 24 januari in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland.
20-01-2010

SML en Graetheidecomité: ondergrondse CO2-opslag bij DSM weinig zinvol
De Milieufederatie Limburg en het Graetheidecomité zijn van mening dat ondergrondse CO2-opslag bij DSM in Geleen weinig zinvol is. De milieuorganisaties vinden dat de proef bij DSM te weinig informatie oplevert voor de grote plannen van Minister Cramer voor opslag van kooldioxide in de Eemshaven en Rijnmond. Ook menen ze dat de proef in een dichtbebouwd gebied (met chemische industrie en woonwijken) niet wenselijk is omdat het risico op aardbevingen wordt vergroot en mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's nog niet zijn onderzocht.
18-01-2010

Milieufederatie zoekt klimaatambassadeurs en klimaatprojecten
Het Nationale Klimaatstraatfeest is eind vorig jaar weer van start gegaan! Samen met het Klimaatbureau, Stichting Natuur en Milieu en het Klimaatverbond wil de Milieufederatie Limburg in de provincie Limburg ook in 2010 weer een zo groot mogelijke energiebesparing bereiken.
12-01-2010

Nieuwe Limburgs Milieu is uit!
In de nieuwe editie van het Limburgs Milieu, het kwartaaltijdschrift van de Milieufederatie Limburg, staan weer tal van interessante artikelen over natuur en milieu, o.a. over megastallen, bevolkingskrimp in Limburg en Natura 2000.
22-12-2009

Provinciale Milieufederaties op Beat The Heat Now
Ruim 10.000 mensen bezochten afgelopen zaterdag Beat the Heat Now, de landelijke manifestatie in Utrecht die bedoeld is om van de Klimaattop in Kopenhagen een echt keerpunt te maken. Vanaf de manifestatie Beat The Heat Now vertrok de Nederlandse delegatie per trein naar Kopenhagen.
15-12-2009

Gemeenten moeten riooloverstorten saneren
Op 3 december overhandigde Hans Heijnen (directeur van de Milieufederatie Limburg) de petitie 'Schoon Water Estafette: Saneren van riooloverstorten' aan de heer Dr. J. Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas en aan de heer F. Pluijmaekers, wethouder gemeente Nuth. Doel van deze petitie is aandacht vragen voor de sanering van riooloverstorten.
09-12-2009

Prijswinnaars boek Herfstpret
De meteorologische herfst begint op 1 september. Bijna alle inzenders van de prijsvraag 'Win een boek' wisten het goede antwoord.
02-12-2009

 
<<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>