Nieuws

Uitslag onderzoek sterrentelling
Goede plekken om sterren te bekijken zijn de Veluwe, het oosten van Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen. In Rotterdam zijn juist heel weinig sterren te zien. Dat blijkt uit de Nacht van de Nacht Sterrentelling die tussen 10 oktober en 10 november 2010 in opdracht van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu is gehouden. Circa 800 mensen keken naar de sterrenhemel in hun eigen woonomgeving en deden mee aan het onderzoek.
23-11-2010

Milieufederatie: geen bezwaar tegen uitbreiding haven Holtum-Noord
In de berichtgeving van L1 (radio en televisie) is vorige week foutief gemeld dat de Milieufederatie Limburg tegenstander is van de uitbreiding van de haven in Holtum Noord. Toename van transport via water vindt de Milieufederatie zelfs positief. De Milieufederatie plaatst alleen opmerkingen bij de aan- of afvoer van de extra containers.
22-11-2010

Duurzame Dag in Roermond
Een aantal duurzame en enthousiaste ondernemers en particulieren organiseren op zaterdag 27 november de eerste Duurzame Dag in Roermond. De belangstelling hiervoor bij particulieren en ondernemers is groot.
22-11-2010

De Provinciale Milieufederaties wijzen bouw nieuwe kerncentrale af
Op initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie hebben De Provinciale Milieufederaties (DPM) samen met enkele actiegroepen een zienswijze ingediend tegen het voornemen van ERH om een nieuwe kerncentrale in Borssele te bouwen.
19-11-2010

Oproep: meld faunaknelpunten
Versnippering van leefgebieden als gevolg van doorsnijding door wegen is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van flora en fauna in Limburg. Maatregelen om de versnippering tegen te gaan en verbindingen tussen leefgebieden te herstellen - de zogenoemde ontsnipperingsmaatregelen - zijn dan ook heel belangrijk, maar hebben tot dusverre geen prioriteit bij de meeste gemeenten. De Milieufederatie Limburg en de stichting IKL willen hierin verandering brengen en de realisatie van kleine faunavoorzieningen langs gemeentelijke wegen bevorderen.
03-11-2010

Landbouw moet duurzaam zijn!
De Milieufederatie Limburg presenteert vandaag de nota 'Landbouwvisie: op weg naar een duurzame landbouw in Limburg'. Speerpunt van het overheidsbeleid zou volgens de Milieufederatie moeten zijn dat er geen dieren meer bij komen (dieren standstill) en dat veehouderijen duurzaam moeten worden. Het onderwerp staat volop in de belangstelling, gezien de maatschappelijke discussies over megastallen, intensieve veehouderij en volksgezondheid.
13-10-2010

Landbouw en Natura 2000 kunnen wel door één deur
De conclusie is gerechtvaardigd dat er op agrarische bedrijven vaak meer mogelijk is om de kwaliteit van Natura 2000 gebieden te verbeteren dan aanvankelijk gedacht of door sectorvertegenwoordigers of overheidsinstanties wordt gesuggereerd. Individuele agrarische ondernemers en andere grondgebruikers in het landelijk gebied kunnen in direct overleg met elkaar vaak tot verrassende en vernieuwende oplossingen komen.
13-10-2010

Win een boek: De Huilende Zee!
Het boek De Huilende Zee gaat over de bedreiging van oceanen en hun bewoners. De boodschap van het boek is duidelijk. Als er niets verandert, zullen er in 2048 geen eetbare vissen meer in de oceanen zwemmen. Doe mee aan de prijsvraag en win een exemplaar van dit prachtig geïllustreerde en interessante boek.
12-10-2010

Prijswinaars boek Rupsen Horen Poepen
Alle inzenders van de Win Een Boek-prijsvraag wisten het goede antwoord. Het slakkenhuis zorgt ervoor dat je kunt horen.
12-10-2010

Nieuwe Limburgs Milieu is uit!
In de nieuwe editie van het Limburgs Milieu, het kwartaaltijdschrift van de Milieufederatie Limburg, staan weer tal van interessante artikelen over natuur en milieu. Ken je het blad nog niet, vraag dan gratis en vrijblijvend een proefexemplaar aan!
12-10-2010

Presentatie smoelenboek tijdens achterbandag
Met ruim 80 vertegenwoordigers van aangesloten natuur- en milieuorganisaties ging de Milieufederatie op 9 oktober op stap. De aanwezigen namen deel aan een korte boottrip over de Maas en een wandeling door het pittoreske Eijsden. Bovendien werd 'het smoelenboek' gepresenteerd. Edmond Staal van stichting Het Limburgs Landschap kreeg het eerste exemplaar overhandigd.
11-10-2010

Milieufederatie zegt ja tegen alternatieve Buitenring Parkstad
De Milieufederatie heeft de leden van de Provinciale Statencommissie Fysiek Domein een alternatief aangeboden voor de Buitenring Parkstad. De variant Bereikbaar en Groen zorgt volgens de Milieufederatie voor verbetering van de bereikbaarheid én leefbaarheid in de Parkstadregio. Natuurgebieden worden in de alternatieve variant ontzien.
24-09-2010

De Provinciale Milieufederaties in Eén tegen 100 bij de NCRV
Op zondag 19 september wordt in de uitzending Eén tegen 100 aandacht besteed aan het werk van De Provinciale Milieufederaties. Twee nieuwsflitsen in het populaire spelprogramma brengen het werk van De Provinciale Milieufederaties in beeld. Het programma is te zien op Nederland 1 om 21.15 uur.
14-09-2010

Limburgse stroopmakerij genomineerd voor Held van de Smaak
De ambachtelijke stroopstokerij van Mart Vandewall uit Eckelrade kan de titel Held van de Smaak in de wacht slepen. Mensen die zijn stroopstokerij kennen, weten wel waarom. De Held van de Smaak maakt deel uit van de Week van de Smaak die van 19 tot en met 26 september in heel Nederland wordt georganiseerd. Het publiek kan stemmen via de website www.weekvandesmaak.nl
08-09-2010

Milieufederatie presenteert manifest voor Statenverkiezingen
Politieke partijen zijn alweer druk in de weer met de voorbereidingen van hun verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011. De Milieufederatie wil in de aanloop naar de verkiezingen samen met andere milieu- en natuurorganisaties graag enkele speerpunten onder hun aandacht brengen. Daarom presenteert zij een verkiezingsmanifest met de titel: Voor een mooi, groen, aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar Limburg.
07-09-2010

 
<<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>