Nieuws

Win een natuuragenda 2011
Topfotograaf Ruben Smit laat je dagelijks genieten van de natuur met sfeervolle foto-impressies, tips en overpeinzingen. De weekagenda Natuurbeleving 2011 nodigt je uit om tijd vrij te maken voor de natuur en er zelf op uit te trekken. Stijlvol vormgegeven en in een duurzame uitvoering. Ideaal voor kantoor, thuis of onderweg. Doe mee aan de prijsvraag en win een exemplaar!
23-12-2010

Coalitie natuur- en milieuorganisaties voor behoud natuur en landschap
De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur vragen de organisaties aandacht voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.
20-12-2010

Prijswinaars boek De Huilende Zee
Alle inzenders van de Win Een Boek-prijsvraag wisten het goede antwoord. De oceaan gelegen tussen Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië is inderdaad de Stille Oceaan.
17-12-2010

2011 wordt het Jaar van de Vleermuizen
Niet alleen in Nederland maar in heel Europa wordt 2011 het Jaar van de Vleermuizen. De Zoogdiervereniging vraagt aandacht voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze maar beschermde en uiterst nuttige vliegende zoogdieren.
17-12-2010

Milieufederatie niet eens met voorbarige locatiekeuze gemeente racecircuit De Peel
De Milieufederatie heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad van de gemeente Venray. Zij is het niet eens met de voorbarige conclusie van het college van burgemeester en wethouders om de Bakelse Dijk te kiezen als meest geschikte locatie voor racecircuit De Peel voordat het onderzoek hiernaar volledig is afgerond.
15-12-2010

Volg de Milieufederatie Limburg op Twitter
De Milieufederatie Limburg is sinds november te vinden op Twitter. De Milieufederatie ziet Twitter als een medium om snel korte en actuele berichten te verspreiden onder haar achterban.
06-12-2010

De Provinciale Milieufederaties heten voortaan De Natuur en Milieufederaties
Steeds meer federaties hebben natuur en milieu in hun naam. Op dit moment zijn dat er al vijf: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht. Twee andere federaties kiezen waarschijnlijk binnenkort voor deze naamsverandering. Deze ontwikkeling heeft de directeuren van de federaties tijdens hun laatste vergadering doen besluiten om de naam van de samenwerkende milieufederaties te veranderen van De Provinciale Milieufederaties in De Natuur en Milieufederaties met als slogan: Samen voor mooie en duurzame provincies.
24-11-2010

Uitslag onderzoek sterrentelling
Goede plekken om sterren te bekijken zijn de Veluwe, het oosten van Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen. In Rotterdam zijn juist heel weinig sterren te zien. Dat blijkt uit de Nacht van de Nacht Sterrentelling die tussen 10 oktober en 10 november 2010 in opdracht van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu is gehouden. Circa 800 mensen keken naar de sterrenhemel in hun eigen woonomgeving en deden mee aan het onderzoek.
23-11-2010

Milieufederatie: geen bezwaar tegen uitbreiding haven Holtum-Noord
In de berichtgeving van L1 (radio en televisie) is vorige week foutief gemeld dat de Milieufederatie Limburg tegenstander is van de uitbreiding van de haven in Holtum Noord. Toename van transport via water vindt de Milieufederatie zelfs positief. De Milieufederatie plaatst alleen opmerkingen bij de aan- of afvoer van de extra containers.
22-11-2010

Duurzame Dag in Roermond
Een aantal duurzame en enthousiaste ondernemers en particulieren organiseren op zaterdag 27 november de eerste Duurzame Dag in Roermond. De belangstelling hiervoor bij particulieren en ondernemers is groot.
22-11-2010

De Provinciale Milieufederaties wijzen bouw nieuwe kerncentrale af
Op initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie hebben De Provinciale Milieufederaties (DPM) samen met enkele actiegroepen een zienswijze ingediend tegen het voornemen van ERH om een nieuwe kerncentrale in Borssele te bouwen.
19-11-2010

Oproep: meld faunaknelpunten
Versnippering van leefgebieden als gevolg van doorsnijding door wegen is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van flora en fauna in Limburg. Maatregelen om de versnippering tegen te gaan en verbindingen tussen leefgebieden te herstellen - de zogenoemde ontsnipperingsmaatregelen - zijn dan ook heel belangrijk, maar hebben tot dusverre geen prioriteit bij de meeste gemeenten. De Milieufederatie Limburg en de stichting IKL willen hierin verandering brengen en de realisatie van kleine faunavoorzieningen langs gemeentelijke wegen bevorderen.
03-11-2010

Landbouw moet duurzaam zijn!
De Milieufederatie Limburg presenteert vandaag de nota 'Landbouwvisie: op weg naar een duurzame landbouw in Limburg'. Speerpunt van het overheidsbeleid zou volgens de Milieufederatie moeten zijn dat er geen dieren meer bij komen (dieren standstill) en dat veehouderijen duurzaam moeten worden. Het onderwerp staat volop in de belangstelling, gezien de maatschappelijke discussies over megastallen, intensieve veehouderij en volksgezondheid.
13-10-2010

Landbouw en Natura 2000 kunnen wel door één deur
De conclusie is gerechtvaardigd dat er op agrarische bedrijven vaak meer mogelijk is om de kwaliteit van Natura 2000 gebieden te verbeteren dan aanvankelijk gedacht of door sectorvertegenwoordigers of overheidsinstanties wordt gesuggereerd. Individuele agrarische ondernemers en andere grondgebruikers in het landelijk gebied kunnen in direct overleg met elkaar vaak tot verrassende en vernieuwende oplossingen komen.
13-10-2010

Win een boek: De Huilende Zee!
Het boek De Huilende Zee gaat over de bedreiging van oceanen en hun bewoners. De boodschap van het boek is duidelijk. Als er niets verandert, zullen er in 2048 geen eetbare vissen meer in de oceanen zwemmen. Doe mee aan de prijsvraag en win een exemplaar van dit prachtig geïllustreerde en interessante boek.
12-10-2010

 
<<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>