Nieuws

Blijdestijn in Sittard winnaar Klimaatstraatfeest Limburg
In Limburg is Blijdestijn in Sittard de winnaar geworden van het Klimaatstraatfeest met 66.190 klimaatpunten, die zijn verdiend door 55 verschillende huishoudens in de straat. De landelijke winnaar is de Peter Corneliusstraat in Waalwijk.
12-04-2010

Win een boek: Volksbeving
Op onze planeet wonen anno 2010 bijna zeven miljard mensen. In sommige landen is de helft van de bevolking jonger dan zestien jaar. Een miljard teenagers bereikt binnenkort de puberteit. Wat betekent dat voor de wereldbevolking? Volgt er een nieuwe bevolkingsexplosie? In het boek Volksbeving schetst auteur Fred Pearce een beeld van de mogelijke gevolgen. Doe mee aan de prijsvraag en win een exemplaar van dit interessante boek!
07-04-2010

Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen verplaatsing reclamemast
De Milieufederatie Limburg heeft bezwaar gemaakt tegen de verplaatsing van een reclamemast bij Herten (tussen A73 en Rijksweg N271), omdat die reclamemast een belemmering kan vormen voor de verdere ontwikkeling van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).
06-04-2010

Prijswinnaars Recreatie en Landschap 1900-2009
Natuurbeschermer Jac. Pieter Thijsse was mede-oprichter van Natuurmonumenten. Alle inzenders van de prijsvraag in de vorige editie van het Limburgs Milieu wisten het goede antwoord.
30-03-2010

Nacht van de Nacht dit jaar op 30 oktober
Komend weekend ging de zomertijd in. Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties grijpen de zomertijd aan om alvast vooruit te kijken naar de nacht van 30 oktober wanneer de klok weer teruggezet wordt. In die extra lange nacht vindt voor de zesde maal de Nacht van de Nacht plaats, met nachtactiviteiten in alle provincies. De Nacht van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid én de functie van de duisternis.
29-03-2010

Milieufederatie Limburg stapt uit vooroverleg Buitenring
De Milieufederatie Limburg is uit het provinciale vooroverleg inzake de Buitenring Parkstad gestapt. De Milieufederatie voelt zich daartoe gedwongen nu de provincie haar voorstel om samen een nieuw variantenonderzoek te laten uitvoeren, heeft afgewezen.
12-03-2010

Bestuur Milieufederatie eet minder vlees
Het bestuur van de Stichting Milieufederatie Limburg (SML) heeft op 1 maart 2010 besloten om voortaan één dag in de week géén vlees te eten. Dat besluit is genomen als vervolg op de discussie over de rol van de landbouw in Limburg. In dat debat is vooral veel aandacht voor de Intensieve Veehouderij. De SML staat zeer kritisch tegenover de groeiende veestapel in Limburg.
10-03-2010

Panelleden Groene Peiler zijn energiebewust
De Milieufederatie Limburg heeft de panelleden van de Groene Peiler begin 2010 een vragenlijst voorgelegd over de thema's energie en energiebesparingen. In totaal vulden 154 mensen deze online-enquête in. Vrijwel alle respondenten geven aan dat ze energiebesparing belangrijk (37,7%) tot zeer belangrijk (61,7%) vinden.
02-03-2010

2,25 miljoen euro van Postcode Loterij voor Provinciale Milieufederaties
De twaalf Provinciale Milieufederaties hebben vorige week van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van 2,25 miljoen euro ontvangen. De cheque werd overhandigd tijdens het Goed Geld Gala 2010. Op dit bijzondere gala werd de verdeling van de opbrengsten voor goede doelen uit 2009 bekendgemaakt. In totaal verdeelde de Postcode Loterij 256 miljoen euro onder haar goede doelen ? een groei van vijf procent ten opzichte van 2008.
02-03-2010

Organiseer een energiecafé en maak kans op een wasmachine!
De Milieufederatie Limburg, coördinator van het Klimaatstraatfeest in de provincie Limburg, is op zoek naar inwoners die samen met hun buren een energiecafé willen organiseren.
01-03-2010

Reserveer een voorlichtingsbijeenkomst, excursie of wandeling!
Vanaf 1 februari jl. is het mogelijk om via de website van de Milieufederatie Limburg een voorlichtingsactiviteit, wandeling of excursie te boeken. Groepen kunnen via het boekingsformulier op de website een reservering maken voor onder meer een wandeling of excursie naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
03-02-2010

Controle op kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende
De provincie Limburg ziet onvoldoende toe op een goede uitvoering van de compensatie van de aangetaste beschermde natuur. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van de natuurcompensatie in Limburg. De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport op 15 december jongstleden aangeboden aan Provinciale Staten.
02-02-2010

MIlieufederatie steunt de kilometerheffing
Momenteel is er veel te doen om de kilometerheffing. De MIlieufederatie Limburg is voorstander van invoering van de kilometerprijs, want deze zorgt voor minder autokilometers en dus minder files. Dat is goed voor de bereikbaarheid in Nederland, de leefomgeving van mensen en voor het klimaat. Bovendien gaan autorijders die weinig kilometers maken (<20.000 km) minder betalen.
26-01-2010

Informatieavond wind- en zonne-energie in Roermond
De Milieufederatie Limburg organiseert op donderdagavond 4 maart aanstaande een voor iedereen toegankelijke informatieavond over de thema's wind- en zonne-energie in Limburg. Deelname is gratis. Het enige wat je moet doen is je aanmelden vóór 23 februari 2010.
25-01-2010

Groene Peiler: Mondiale milieuproblemen baren meeste zorgen
Energieopwekking, klimaatverandering en aantasting van het landschap zijn de belangrijkste onderwerpen als het gaat om natuur en milieu. Zo blijkt uit een enquete van de Provinciale Milieufederaties. In totaal vulden 2.186 Groene Peilerleden en nieuwsbrieflezers de vragenlijst in.
25-01-2010

 
<<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>